آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۰۹:۳۶:۳۲

تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ - ۱۲:۳۱:۰۸

شرح خدمت

افزايش يا كاهش ظرفيت قراردادي املاك غير مسكوني بر اساس مدارك ارائه شده( با رعايت مفاد بند 19-4 آئين نامه عملياتي )


مدت زمان انجام کار

24 ساعت

مدارك مورد نياز

تسويه حساب آخرين قبض آب بهاء

تكميل نمودن فرم درخواست

پرداخت هزينه هاي مابه التفاوت  حق انشعاب و توسعه شبكه در صورت نياز


فلوچارت فرآيند

تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب


  • تعداد بازدید کل:511,112
  • بازدید ها:
    • امروز:400
    • این هفته:22,471
    • این ماه:83,914
    • سال:511,012