آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۰۹:۳۶:۳۲

تغيير مشخصات

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ - ۱۰:۴۸:۳۹

شرح خدمت

تغيير مشخصات ملك و مالك پس از بررسي اسناد و مدارك ارائه شده با رعايت مفاد 29-4 آئين نامه عملياتي


مدت زمان انجام کار

آني در صوت ارائه مدارك مثبته و عدم نياز به بازديد ارزياب 48 تا 72 ساعت در صورت نياز به بازديد توسط ارزياب

مدارك مورد نياز

تصوير صفحه اول شناسنامه انتقال گيرنده

تصورير كارت ملي انتقال گيرنده                                                                    

صلح نامه يا تصوير تمام صفحات سند مالكيت به شرطي كه نام انتقال دهنده در سند قيد شده باشد

پرداخت آخرين قبض آب بهاء و تسويه حساب كليه بدهي هاي حق انشعاب آب و فاضلاب ملك

تكميل نمودن فرم درخواست

مدارك مورد نياز(تغيير و اصلاح ادرس)

 

 1. -تائيد ناظر قرائت 

فلوچارت فرآيند

تغییر مشخصات ، شرکت آب و فاضلاب هرمزگان


 • تعداد بازدید کل:511,116
 • بازدید ها:
  • امروز:404
  • این هفته:22,475
  • این ماه:83,918
  • سال:511,016