آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۰۹:۳۶:۳۲

نصب سيفون اضافي

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ - ۱۳:۰۶:۱۰

شرح خدمت

براساس بند 1-23-4 آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب ،داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم يكديگرند و كليه مالكان املاك واقع در محدوده طرح جمع آوري  و دفع فاضلاب مكلفند ظرف مدتي كه دستگاه ها و شركت هاي آب و فاضلاب اخطار يا اعلان مي نمايند تقاضاي نصب انشعاب  فاضلاب ملك خود را به مرجع مربوطه تسليم و هزينه آن را پرداخت نمايند. در غير اين صورت شركت هاي آب و فاضلاب مجاز به قطع آب اينگونه املاك خواهند بود.برقراري مجدد آب موكول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب  و پرداخت هزينه آن مي باشد.


مدت زمان انجام کار

48 ساعت در صورت ارائه مجوزهاي لازم

مدارك مورد نياز

1- تسويه حساب كليه بدهي هاي انشعاب

2- اخذ مجوز حفاري آسفالت از شهرداري


فلوچارت فرآيند

نصب سيفون اضافي


  • تعداد بازدید کل:511,113
  • بازدید ها:
    • امروز:401
    • این هفته:22,472
    • این ماه:83,915
    • سال:511,013