آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - ۰۷:۳۵:۱۷

نصب سيفون اضافي

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ - ۱۴:۵۲:۲۷

نوع خدمت

تعاملي ، تراكنشي


شرح خدمت

نصب انشعاب دوم یا سوم فاضلاب ملک براساس درخواست متقاضی و در صورت وجود شرایط لازم

 


مدت زمان انجام کار

7 تا 10 روز

مدارك مورد نياز

تائیدیه واحد فنی تسویه حساب کلیه بدهی ها


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-076

 


فلوچارت فرآيند

نصب سفون اضافي


شرح خدمت

نصب انشعاب دوم یا سوم فاضلاب ملک براساس درخواست متقاضی و در صورت وجود شرایط لازم


مدت زمان انجام کار

بين 7 الي 10 روز

مدارك مورد نياز

 تائیدیه واحد فنی -  تسویه حساب کلیه بدهی های آب بهاء


فلوچارت فرآيند

نصب سيفون اضافي


  • تعداد بازدید کل:752,133
  • بازدید ها:
    • امروز:43
    • این هفته:14,700
    • این ماه:96,946
    • سال:748,851