آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - ۰۷:۳۵:۱۷

تغيير مكان وسايل اندازه گيري

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ - ۱۰:۲۷:۲۸

نوع خدمت

تراكنشي


شرح خدمت

جابجایی کنتور و  سیفون فاضلاب ، تغییر سطح انشعاب ، تغییر مسیر انشعاب


مدت زمان انجام کار

3 تا 5 روز

مدارك مورد نياز

تسویه حساب آخرین بدهی آب بها به تاریخ روز


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-076

 


فلوچارت فرآيند

 تغيير مكان وسايل اندازه گيري


شرح خدمت

جابجایی کنتور و  سیفون فاضلاب ، تغییر سطح انشعاب ، تغییر مسیر انشعاب

 


مدت زمان انجام کار

3 تا 5 روز

مدارك مورد نياز

تسویه حساب آخرین بدهی آب بها به تاریخ روز


فلوچارت فرآيند

 تغيير مكان وسايل اندازه گيري


  • تعداد بازدید کل:752,138
  • بازدید ها:
    • امروز:48
    • این هفته:14,705
    • این ماه:96,951
    • سال:748,856