آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - ۰۷:۳۵:۱۷

تغيير كاربري انشعاب

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ - ۱۰:۲۵:۱۲

نوع خدمت

 تراكنشي


شرح خدمت

مشترك صرفاً مجاز است بر اساس مشخصات مندرج در قرارداد و یا پروانه بهره برداری، از انشعاب استفاده نماید. در صورتيكه كاربری ملك دارای انشعاب آب و فاضلاب عملاً از نوعی به نوعی دیگر تغيير كند، قرار داد قبلی لغو و براساس درخواست مشترك و  در صورت وجود امكانات فنی، حق انشعاب قبلی و جدید هر دو كاربري طبق تعرفه های جاری(قيمت روز) محاسبه مي گردد (با رعایت بند 4-32 آیین نامه عملیاتی)


مدت زمان انجام کار

3 تا 7 روز

مدارك مورد نياز

1- شماره اشتراک

1- تسویه حساب کلیه بدهی های مشترک


  آدرس و تلفن

  آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

  مركز انجام خدمات منطقه يک :

  بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

  مركز انجام خدمات منطقه دو :

  بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

  مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

  مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-076


  فلوچارت فرآيند

  تغيير كاربري انشعاب


  شرح خدمت

  مشترك صرفاً مجاز است بر اساس مشخصات مندرج در قرارداد و یا پروانه بهره برداری، از انشعاب استفاده نماید. در صورتيكه كاربری ملك دارای انشعاب آب و فاضلاب عملاً از نوعی به نوعی دیگر تغيير كند، قرار داد قبلی لغو و براساس درخواست مشترك و  در صورت وجود امكانات فنی، حق انشعاب قبلی و جدید هر دو كاربري طبق تعرفه های جاری(قيمت روز) محاسبه مي گردد (با رعایت بند 4-32 آیین نامه عملیاتی)


  مدت زمان انجام کار

  3 تا 7 روز

  مدارك مورد نياز

  1- شماره اشتراک

  1- تسویه حساب کلیه بدهی های مشترک


  فلوچارت فرآيند

  تغيير كاربري انشعاب


  • تعداد بازدید کل:752,146
  • بازدید ها:
   • امروز:56
   • این هفته:14,713
   • این ماه:96,959
   • سال:748,864