آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - ۰۷:۳۵:۱۷

مشاهده سوابق (المثني و ...)

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ - ۱۰:۱۹:۲۵

نوع خدمت

 تراكنشي


شرح خدمت

صدور قبض المثنی یا سوابق به درخواست مشترک 

 


مدت زمان انجام کار

آني

مدارك مورد نياز

شماره اشتراك


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-076

 


فلوچارت فرآيند

مشاهده سوابق (المثني و ...)


شرح خدمت

صدور قبض المثنی یا سوابق به درخواست مشترک 


مدت زمان انجام کار

آني

مدارك مورد نياز

شماره اشتراك


فلوچارت فرآيند

مشاهده سوابق (المثني و ...)


  • تعداد بازدید کل:752,135
  • بازدید ها:
    • امروز:45
    • این هفته:14,702
    • این ماه:96,948
    • سال:748,853