آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۴/۰۲ - ۰۸:۲۵:۵۶

اعلام كاركرد كنتور

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ - ۰۹:۴۴:۴۶

نوع خدمت

تراكنشي


شرح خدمت

این خدمت جهت مشترکینی است که مامور موفق به قرائت کنتور نشده و صورتحساب با وضعیت علی الحساب محاسبه می شود


مدت زمان انجام کار

آني

مدارك مورد نياز

شماره اشتراک  و آخرین شماره مصرفی کنتور آب


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-076


فلوچارت فرآيند

اعلام كاركرد كنتور


شرح خدمت

این خدمت جهت مشترکینی است که مامور موفق به قرائت کنتور نشده و صورتحساب با وضعیت علی الحساب محاسبه می شود


مدت زمان انجام کار

آني

مدارك مورد نياز

شماره اشتراك و آخرين رقم مصرفي كنتور


فلوچارت فرآيند

اعلام كاركرد


  • تعداد بازدید کل:842,538
  • بازدید ها:
    • امروز:314
    • این هفته:18,382
    • این ماه:78,749
    • سال:818,458