آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۴/۰۲ - ۰۸:۲۵:۵۶

پاسخ به استعلام

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ - ۰۹:۳۴:۵۲

نوع خدمت

تراكنشي


شرح خدمت

تعیین بدهی و وضعیت انشعاب آب و فاضلاب و پاسخ به استعلام


مدت زمان انجام کار

آني

مدارك مورد نياز

شماره اشتراك

پرداخت كليه بدهيهاي آب بهاء


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-076


فلوچارت فرآيند

پاسخ به استعلام


شرح خدمت

تعیین بدهی و وضعیت انشعاب آب و فاضلاب و پاسخ به استعلام


مدت زمان انجام کار

آني

مدارك مورد نياز

شماره اشتراك

پرداخت كليه بدهيهاي آب بهاء


فلوچارت فرآيند

پاسخ به استعلام


  • تعداد بازدید کل:842,539
  • بازدید ها:
    • امروز:315
    • این هفته:18,383
    • این ماه:78,750
    • سال:818,459